Missie & visie

Visie van Görtz and Crown:

“Tijd en aandacht zijn absolute voorwaarden voor baby’s en (jonge) kinderen om zich in een geborgen en stressvrije omgeving te kunnen ontwikkelen tot jong volwassene. In die jonge kindertijd wordt immers de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling. Door de veranderende arbeidsmarkt en emancipatie zien we dat onze maatschappij veel tweeverdieners kent. Op jonge gezinnen ligt hierdoor vaak een hoge druk.  Om alle kinderen die stressvrije omgeving, optimale ontwikkeling en stabiele basis te kunnen bieden is kwalitatieve kinderopvang op maat ontzettend belangrijk. Het ontzorgen en (pedagogisch) ondersteunen van het hele gezin is daarin mede een bepalende factor.”

Missie van Görtz and Crown:

• Kwaliteit, maatwerk en flexibiliteit bieden op het terrein van kinderopvang en vorming;
• Het beroep van professional Görtz and Crown nanny als volwaardig beroep op MBO-/HBO-niveau op de kaart zetten;
• Mensen werven voor dit beroep en deel laten uitmaken van de Görtz & Crown community;
• G&C nanny’s binnen de G&C Community kennis en ervaring laten delen over hun vak;
• G&C nanny’s, naast deze vorm van community-leren, permanent bijscholen en coachen;
• De juiste matches maken tussen G&C nanny’s en families in het hogere segment die op zoek zijn naar een professionele nanny of gezinsmanager.