Als je bent ingestroomd in de online nanny academy en bij tenminste één van de praktijkdagen aanwezig bent geweest volgt bemiddeling bij een opdrachtgever door Görtz & Crown.

Bemiddeling Görtz & Crown

Kandidaten worden ingeschreven en gaan aan de slag met de vereiste modules van de G&C Nanny Academy. De praktijkdagen (5 dagdelen) zijn verplicht onderdeel van de basisopleiding. Voorafgaand aan bemiddeling heb je in elk geval met goed gevolg deelgenomen aan tenminste één van de verplichte praktijkdagen. Als G&C nanny blijf je ingeschreven bij onze eigen Nanny Academy.
Je volgt  jaarlijks twee (bij)scholingsmodules en/of workshops. Je blijft daardoor als G&C nanny altijd up-to-date op het terrein van begeleiding, opvoeding en ontwikkeling van (jonge) kinderen. Nannies die jaarlijks hun verplichte studiepunten halen komen in aanmerking voor bemiddeling bij nieuwe gezinnen.

Nanny Hanneke over Görtz & Crown

Görtz & Crown biedt regelmatig workshop dagen aan en organiseert meetings met collega’s. Ze houden contact met gezin en met mij. Dat vind ik erg fijn. Zo is iedereen op de hoogte en met deze open communicatie blijft kwaliteit gewaarborgd.

Vul hier in waarnaar u op zoek bent.