Meertaligheid bij kinderen

Sophie van OmmerenNanny BlogPlaats een Reactie

Meertaligheid bij kinderen, nanny blog Gortz and CrownOngeveer 80% van de wereldbevolking is meertalig! Misschien zou je dat niet zeggen, omdat je zelf niet veel mensen in je omgeving hebt die meertalig zijn maar toch blijkt het merendeel van alle mensen op aarde meerdere talen vloeiend te spreken. Ook dialecten horen bij een “andere taal”, je gebruikt immers dezelfde tactieken om te schakelen tussen meerdere talen. En dan zijn er op de wereld  meer dan 6000 talen dus is het opeens helemaal niet meer zo gek dat zoveel mensen een aantal talen spreken.

 

Wij krijgen regelmatig de vraag naar een meertalige nanny. Iemand die, terwijl ze met hart en ziel voor de kinderen zorgt, ook bijdraagt aan de meertaligheid van een kind. Dat kan zijn omdat de ouders meertalig zijn of omdat men in het buitenland woont waar Nederlands niet de voertaal is. Het komt ook wel voor dat we de vraag krijgen van een Nederlands sprekend gezin dat woont in Nederland of België. Een gezin waar ik een paar jaar geleden op bezoek was voor de persoonlijke intake, het gesprek waarin we de wensen rondom de nanny inventariseren, verwoordde het heel mooi: “we willen onze kinderen graag een andere taal cadeau doen.” Dus, met het aanwerven van een anderstalige nanny, komt het kind meteen veelvuldig in contact met een andere taal.

 

Ik heb dat altijd een prachtig idee gevonden maar vroeg me ook af of het in de praktijk zo werkt. Dus ben ik eens in de materie over meertaligheid gedoken.

Een kind krijgt talen op een bepaald moment in zijn/haar leven aangeboden. Het is het mooist als het kind de verschillende talen zo vroeg mogelijk in zijn leventje hoort. Voor een baby is dat namelijk heel gemakkelijk. De hersenen zijn nog erg flexibel. En of het kind nu een taal leert of meerdere tegelijk, het maakt dezelfde stapjes in zijn ontwikkeling. Je ziet dat een kind dat meerdere talen leert, rond de 13 maanden synoniemen gaat gebruiken. Hij weet dan bijvoorbeeld het Nederlandse en het Franse woord voor auto. Rond de 19/20 maanden zie je dat het kind de juiste taalkeuzes maakt, het spreekt zijn Franstalige moeder in het Frans aan en automatisch zijn Nederlandse vader in het Nederlands. De talen worden nog wel gemixt en dit duurt tot ongeveer het derde levensjaar.

 

Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een kind talen na elkaar leert, bijvoorbeeld een kind dat in een Nederlands gezin in Nederland wordt geboren maar op zijn 5e naar Amerika verhuist. Na een tijd volledig Nederlands te hebben gehoord en gebruikt, krijgt dat kind opeens veelvuldig Engels aangeboden, op zijn nieuwe school en in de omgeving. Kinderen verwerken dat op hun eigen manier. Extraverte kinderen gaan vrij snel “proberen” en gaan de taal na een korte periode al meespreken. Dit zal dan nog veel foutjes bevatten. Zij leren goed op die manier. Introverte kinderen, die niet graag fouten maken en/of verlegen zijn, staan niet graag in de spotlights en zijn dus vaak een hele tijd “stil”. Ze nemen in die zogeheten “stille periode” de taal in zich op en zullen zich pas in die taal uitdrukken als ze hem (voor hun gevoel) voldoende beheersen.

Als je bewust een meertalige nanny aanneemt, zijn er een aantal zaken waar je van op de hoogte moet zijn:

 

  • De nanny moet de andere taal zeer goed beheersen, liefst natuurlijk een native speaker zijn.
  • Het wordt wat lastig als de nanny ook de moedertaal van het kind spreekt. De ervaring leert dat het kind de taal van de nanny dan niet meer “serieus” neemt en zal uitwijken naar zijn eigen taal
  • Sommige kinderen vinden het heel lastig om “opeens” een andere taal te moeten spreken en met iemand te zijn die ze in het begin niet begrijpen en die hen ook niet kan verstaan. Natuurlijk loont het de moeite om door te zetten maar het kan een weg zijn die niet altijd gemakkelijk verloopt. Dit moet je je wel realiseren voordat je er aan begint.
  • Het heeft niet veel zin om met iemand te gaan werken die de eigen taal spreekt en les geeft in een andere taal. De tweede taal blijft dan een “vreemde taal”. (Dit betekent dat je de taal niet voldoende beheerst om helemaal vloeiend te kunnen spreken.) Dit is een leuke bijkomstigheid maar daar wordt je niet echt meertalig van.
  • Kinderen die meertalig zijn, hebben veel voordelen. Zo leggen ze sneller het verband in weer een andere taal die ze zich nog niet eigen hebben gemaakt. Ze kunnen sneller abstract denken dan enkeltalige kinderen. Ze kunnen zich ook beter concentreren omdat het een bepaalde vaardigheid vraagt om te kunnen denken en schakelen in meerdere talen.
  • Het is belangrijk voor het kind om zijn wortels te leren kennen. Het kan als een gemis worden ervaren als het kind de taal van één van de ouders niet spreekt.
  • Als je “pas” in je puberteit een tweede taal leert, dan meet je jezelf vaak een accent aan. Je hersenen kunnen zich dan al niet meer totaal voegen naar die taal en zullen blijven plakken aan de klanken van de moedertaal.

Stof tot nadenken dus! In het eerste gezin maar ook het tweede gezin waar ik heb gewerkt, werd thuis Nederlands gesproken. De kinderen zaten in gezin 1 op een Franse school en in gezin 2 op een Engelse. Het was erg leuk om te zien hoe gemakkelijk de kinderen zich de taal eigen maakten (de kinderen uit gezin 1 gingen al rond hun 2e verjaardag naar de Franse school toe) en ook hoe sommige Franse woorden bleven plakken in de Nederlandse thuisomgeving. Zo vond het oudste meisje het erg leuk om mijn lange haar te “coiffen”, als ze iets scherps aten riepen ze “ca pique!” en het beleefde wachten op je beurt om te spreken werd niet gemaand met “even wachten” maar met “attend!” Ondertussen zijn ze bijna volwassen en kunnen zich perfect duidelijk maken in 4 talen, twee hebben ze nog geleerd toen ze wat groter waren. Hoe mooi is dat!

 

Meer informatie over meertaligheid kun je vinden op www.meertalig.nl  en in dit leuke artikel van de Huffington Post lees je over de verschillende variaties in opgroeien met meer talen: https://www.huffingtonpost.com/kevin-wong2/raising-bilingual-childre_b_9558006.html 

Plaats een Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *