De werkwijze van Görtz & Crown is gelieerd aan onze vier kernwaarden: 
kwaliteit, discretie, persoonlijk en betrokken.

G&C werkwijze

De werkwijze van Görtz & Crown is gelieerd aan onze vier kernwaarden:

 

Persoonlijk

Een G&C nanny staat dicht bij uw privéleven en een persoonlijke klik met u is daarom essentieel. Met onze gestructureerde werkwijze begeleiden wij u met het vinden van een nanny die bij u past en met het vinden van een optimale gezinsorganisatie.

We besteden daar bewust heel veel aandacht aan. Voordat we voor u een geschikte nanny gaan zoeken, komen we altijd eerst persoonlijk langs om uw wensen en behoeftes en onze mogelijkheden goed te bespreken.

Kwaliteit

U wilt het beste voor uw kind en dat begrijpen wij. Dat is de reden dat wij al onze G&C nannies met veel zorg selecteren en permanent opleiden. Tijdens de basisopleiding aan onze Nanny Academy worden ze heel specifiek opgeleid voor het nanny-vak.

Daarna volgen onze nannies jaarlijks verplichte vervolgmodules om hen steeds up-to-date te houden en in te spelen op de jongste ontwikkelingen en vraagstukken op het terrein van verzorging, opvoeding en ontwikkeling.

Betrokken

We zijn nauw betrokken bij ‘onze’ families en nannies. Naast onze periodieke begeleidings- en evaluatiegesprekken met zowel onze opdrachtgevers als onze nannies, zijn we altijd beschikbaar om in te spelen op onverwachte situaties. We gaan echt voor een duurzame en lange termijn relatie.

Discretie

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie over u en uw gezin. Discretie is voor ons en voor onze nannies dan ook een belangrijke kernwaarde.

Met Görtz & Crown heeft u in een aantal stappen een professionele nanny die u helpt bij een optimale gezinsorganisatie.
Deze werkwijze lijkt met z’n 15 stappen wellicht lang. Echter, dit gehele traject kan indien noodzakelijk of gewenst in minder dan één maand worden afgerond.

Tijdens een vrijblijvend telefonisch gesprek (dit kan eventueel ook per mail) bekijken wij met u of een nanny voor u een goede oplossing zou kunnen zijn.

Na het telefoongesprek sturen wij u graag per e-mail geheel vrijblijvend informatie over onze werkwijze en service en een kostenoverzicht. Tevens kunt u hier onze algemene voorwaarden vinden.

Uw G&C contactpersoon plant het intakegesprek bij u thuis op een moment dat het u uitkomt. Dat kan ook in de avonduren. Bij voorkeur ontmoet zij hierbij de ouders/verzorgenden. In dit uitgebreide persoonlijke gesprek bekijken wij hoe een nanny het best in uw leven zou passen en maken wij gezamenlijk een beschrijving van uw wensen ten aanzien van de nanny.

Na de intake en de zoekopdracht aan ons, gaan wij binnen een afgesproken redelijke termijn een aantal nannies aan u voorstellen door middel van het toezenden van professioneel opgestelde cv’s.

U maakt uw eerste keuze van één of meerdere nannies uit de cv’s, eventueel na overleg met uw G&C contactpersoon.

Wij plannen hierna de sollicitatiegesprekken met de uitgekozen nannies op de door u voorgestelde data/tijden. De nannies komen bij u (thuis) om te solliciteren. Hierbij krijgt de nanny ook de gelegenheid (een deel van) uw woning te bezichtigen waar zij veel tijd zal doorbrengen en eventueel ook het nanny-vertrek (indien inwonend) te bekijken. De wijze waarop de sollicitatie verder verloopt is volledig aan u. Wij kunnen u hierover op basis van onze ervaring adviseren.

Na deze eerste ontmoeting evalueert u de gesprekken met uw G&C contactpersoon telefonisch of via e-mail en stellen wij vast met welke kandidaten u verder wilt.

Naar aanleiding van uw keuze plannen wij in overleg één of meerdere meeloopdagen in met uw kandidate(s). Uw kandidaat-nanny draait een aantal uren met uw gezin mee (minimaal drie uur) waarbij uw kinderen kennis kunnen maken met hun eventuele nanny. Op deze manier kunt u ervaren of de samenwerking goed verloopt en of u, de kinderen en de nanny een klik met elkaar hebben. Uw G&C contactpersoon zal met u de meeloopdag(en) telefonisch evalueren en u kunt aangeven of u met een kandidate een samenwerking aan wil gaan.

Mocht u in deze fase nog niet geheel overtuigd zijn van de voorgestelde nanny, dan gaan wij opnieuw op zoek naar andere geschikte kandidaten om aan u voor te stellen. Zodra u wel een klik heeft met één van onze nannies en u uw keuze heeft gemaakt, dan zetten wij de procedure voort.

U en de kandidaat-nanny hebben overleg over de arbeidsvoorwaarden. Dit gebeurt vaak aan het einde van de meeloopdag of anders in een derde afspraak. G&C adviseert en begeleidt hierin waar nodig en kan u indicaties geven over de hoogte van het salaris van de nannies.

Nadat u en uw nanny het eens zijn geworden over de samenwerking dan gaat u samen een contract aan. G&C kan helpen bij het opstellen van het contract indien gewenst. Ook kunnen wij u adviseren over fiscale, arbeidsrechtelijke en andere zaken die voor u als werkgever van belang zijn.

Zodra het contract getekend is door u en de nanny zal G&C haar bemiddelingsfactuur naar u toezenden. Mochten wij er niet in geslaagd zijn om een nanny voor u te vinden dan wordt er niets in rekening gebracht en deactiveren wij uw gegevens in ons systeem.

Een week na de start van het dienstverband neemt uw G&C contactpersoon contact op met u en met uw nanny om te horen hoe de eerste week is verlopen. Indien dat nodig is zullen wij extra coaching on the job verzorgen zodat u snel en met goed vertrouwen de zaken aan uw nanny kunt overlaten.

Na circa drie maanden nemen wij contact met u op om de samenwerking te evalueren. Mocht u in een eerder stadium behoefte hebben aan advies of een evaluatie, dan staan wij u uiteraard altijd terzijde.

Circa 2 maanden vóór het einde van het jaarlijkse dienstverband met de nanny nemen wij wederom contact met u op om de samenwerking te evalueren.

U ervaart rust en balans met een professionele nanny waar u op kunt bouwen.

Meer weten? Bel met Ingrid of vul het contactformulier in. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.

persoonlijk contact?

We komen graag met u in gesprek om goed in te kunnen spelen op uw persoonlijke situatie. Laat uw gegevens achter en we nemen gauw contact met u op.

Vul hier in waarnaar u op zoek bent.